NASSAU, BAHAMAS, June 11- 17, 2010. thanks to Lilah Freedland, Khia Poitier, Kachelle Knowles, Alethia Weingarten